AANGEPASTE KERKDIENSTEN IN AMERSFOORT

Op dit moment is de agenda niet beschikbaar.

Het ontstaan van de W.A.K. werkgroep aangepaste kerkdienst

Geschiedenis.

In het verleden werden "aangepaste bijeenkomsten" georganiseerd in een aantal instellingen voor mensen met een beperking. De Stichting Dit Koningskind organiseerde ook bijeenkomsten. Deze stichting heeft het organiseren van "aangepaste bijeenkomsten" aan de kerken gegeven. Een aantal gemeenteleden uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nieuwland hebben in 2008 het initiatief genomen om kerkdiensten aan te passen voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit hun ervaring hoe belangrijk het is voor deze mensen om erbij te horen is er besloten om de reguliere dienst aan te passen naar het begripsvermogen van deze broers en zussen. Omdat het een reguliere dienst is heeft het ook al die aspecten die er in een dienst aan de orde moeten komen.

 

Stuurgroep.

In 2014 is er vanuit de classis van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een stuurgroep opgericht die meerdere kerken stimuleert en ondersteunt voor het organiseren van aangepaste kerkdiensten.

Met deze diensten willen wij ook missionair bezig zijn. Alle kerken in Amersfoort krijgen een uitnodiging. Daarnaast wordt de organiserende kerk gevraagd om in hun wijk te kijken naar woongroepen / instellingen voor mensen met een beperking om daar contact mee te zoeken met betrekking tot de dienst die georganiseerd wordt.

  

Kerkdiensten.

In het seizoen 2015-2016 zijn we gestart 6 diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens een dienst worden er bekende liederen gezongen, is er visuele ondersteuning in de vorm van gebeamde tekst met pictogrammen, afbeeldingen, een filmpje of een toneelstukje. Wij proberen zoveel mogelijk het thema in de uitnodiging, de kerkdienst en het presentje mee te geven.

 

Daarnaast organiseren wij twee “prikkelarme” kerkdiensten voor mensen met een stoornis binnen het autistisch-spectrum. Deze diensten zijn gericht op rust en voorspelbaarheid. Zo worden er tijdens deze dienst alleen de liturgie gebeamd, zal er zo min mogelijk geloop zijn, speelt de organist een kort voorspel en naspel zonder harde inzet bij de coupletten. Ook wordt er de liturgie en een samenvatting van de preek verspreid. 

Deze diensten zijn gericht op iedereen die behoefte heeft aan een rustige kerkdienst die herkenbaar en voorspelbaar is.

 

Ontmoeten.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Kennis te maken met nieuwe gasten en na te praten met trouwe bezoekers. Via deze site hopen wij ook u te ontmoeten.

In het blok agenda ziet u wanneer en waar de diensten zijn. Wilt u een persoonlijke uitnodiging of iemand anders daar voor aanmelden reageer dan via het contactformulier.

 

 

Namens de stuurgroep,

Ellen Buter,         Coördinator

Joke Wietsma,     Contactpersoon Prikkelarme kerkdienst.

Wilma Kappinga,  Contactpersoon voor de kerken.

 

| Disclaimer/privacy | Contactformulier |