AANGEPASTE KERKDIENSTEN IN AMERSFOORT

De volgende keer is op 14 januari a.s. om 10:30 uur in de De Kandelaar

Welkom bij de WAK

Dag allemaal.

 

We zijn dankbaar dat de kerken na deze mooie zomer de aangepaste diensten weer gaan beginnen.

Wij hopen dan met jullie samen God weer te kunnen loven in woord, zang en gebed. En natuurlijk de ontmoeting met kofffie en thee na de dienst.

 

Diensten waarin wij hopen dat jij/jullie weer onze gasten zullen zijn. 

Kijk in de agenda voor de data van de diensten.

 

Heeft u moeite met vervoer naar de diensten neem dan contact met ons op dan zoeken wij naar mogelijkheden.

 

Hartelijke groet,

Ellen, Joke en Wilma.

Wakamersfoort@outlook.com

| Disclaimer/privacy | Contactformulier |