AANGEPASTE KERKDIENSTEN IN AMERSFOORT

De volgende keer is op 11 september a.s. om 15.00 uur in de Koningshof

Welkom bij de WAK

Dag allemaal.

 

We zijn dankbaar dat de kerken na deze winter met Covid waarin wij niet bijelkaar mochten komen de deuren nu weer openstaan. Wij hopen dan met jullie samen God weer te kunnen loven in woord, zang en gebed. En natuurlijk de ontmoeting met kofffie en thee na de dienst.

Vanaf maart gaan wij weer diensten organiseren

Diensten waarin wij hopen dat jij/jullie weer onze gasten zullen zijn. 

Kijk in de agenda voor de data van de diensten.

 

Hartelijke groet,

Ellen, Joke en Wilma.

| Disclaimer/privacy | Contactformulier |